WedstrijdreglementTEKENWEDSTRIJD JONGEREN, POLITIEK EN PARTICIPATIE’

  1. De ‘Tekenwedstrijd: Jongeren, politiek en participatie’, verder: ‘de wedstrijd’ is een organisatie van Jongsocialisten Hasselt, verder: JS Hasselt. Dit reglement bepaalt het verloop van de wedstrijd en bevat 6 artikels.
  2. Deelname aan de wedstrijd kan door een foto of afbeelding van een door de deelnemer zelf gemaakt beeldend kunstwerk, verder ‘het werk’, te sturen naar jshasselt@gmail.com. Onder beeldend kunstwerk kan oa. verstaan worden: een tekening, foto, schilderij, een digitale afbeelding,…
  3. Alle deelnames dienen de organisatie te bereiken ten laatste op 20 mei 2014 om 23u59. Laattijdig verzonden werken komen niet in aanmerking voor winst. JS Hasselt behoudt zich tevens het recht inzendingen te weren uit de wedstrijd, bijvoorbeeld wanneer deze in strijd zijn met de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en racisme.
  4. Door deelname geeft de maker van het werk JS Hasselt onbeperkte toelating het ingezonden werk in haar originele vorm te verspreiden via alle mogelijk kanalen en dragers, dit onder andere maar niet uitsluitend via sociale media, webpublicaties, persberichten en drukwerken. De deelnemer behoudt het intellectuele eigendom op zijn of haar werk. JS Hasselt verbindt zich er toe steeds de maker van het werk te vermelden.
  5. Uit alle werken kiest een door JS Hasselt samengestelde jury een winnaar. De uitslag van de jury is niet aanvechtbaar. Slechts de eindbepaling van deze jury wordt gecommuniceerd. Dit op 21 mei 2014 door de door JS Hasselt ingerichte gespreksavond rond jongerenparticipatie. De winnaar mag op 24 mei 2014 diens werk voorstellen aan minister Ingrid Lieten. Indien de winnaar verlet blijkt op deze datum, verzaakt hij aan zijn rechten als winnaar en gaat de prijs naar het werk op de tweede plaats.
  6. JS Hasselt behoudt zich het recht dit reglement aan te passen zonder hierover verklaringen af te leggen aan eender welke partij. Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement en met alle beslissingen die JS Hasselt binnen de bepalingen van dit reglement neemt.