zondag 3 november 2013

Persbericht: Jongsocialisten Hasselt kiezen nieuwe voorzitterHasselt -  Zaterdag kozen de leden van de Hasseltse afdeling van Jongsocialisten, de jongerenvereniging van sp.a, een nieuw bestuur. Oud-voorzitter Leonieke Kalkman werd er opgevolgd door haar eigen voorganger Rob Declerck. Hem wacht het komende jaar de taak om de afdeling verder uit te bouwen en door campagnejaar 2014 te loodsen.


Naar jaarlijkse gewoonte verkozen de Jongsocialisten in Hasselt afgelopen zaterdag een nieuw bestuur. Daarnaast werd ook bepaald wie het standpunt van hun afdeling zou vertolken in externe organen zoals het sp.a-bestuur, de jeugdraad en naar hun provinciale koepel, JS Limburg. De vergadering verkoos met unanimiteit Rob Declerck als nieuwe voorzitter Hij volgt Leonieke Kalkman op.

Oud-voorzitter Kalkman, die zaterdag door ziekte verstek moest geven, gaf de Hasseltse jongeren van de JS nieuwe denkrichtingen. Zo zette ze zich het afgelopen jaar erg in voor personen met een functiebeperking. Eén van haar idëeen – een prikkelarme kermis – werd recentelijk nog warm onthaald door het stadsbestuur en de kermiskramers. Ook richtte ze de blik van de lokale leden op nationale en internationale bijeenkomsten. JS Hasselt was het afgelopen jaar dan ook veelvuldig aanwezig op activiteiten in heel Europa.

Zaterdag nam Rob Declerck dan de fakkel van haar over. Declerck werd twee jaar geleden ook al eens lokaal afdelingsvoorzitter maar besloot nadien zich een - inmiddels afgelopen - jaar primair te willen wijden aan zijn Limburgs ondervoorzitterschap waarbinnen hij zich voornamelijk bezighield met afdelingsondersteuning, euregionale samenwerking en een nieuwe studentenwerking. Zijn terugkomst is dan ook onverwacht te noemen. “Ik heb twee jaar geleden nauw mogen samenwerken met Leonieke, die toen ondervoorzitter was. Uiteraard is die nauwe band het afgelopen jaar blijven bestaan. Pas toen Leo enige tijd terug aangaf te willen stoppen als voorzitter, heb ik besloten dat ik wou terugkeren naar die functie. Ik behoud ook mijn Limburgs engagement. Met het SALK, de misstappen van de NMBS en het vervagen van het provinciaal niveau is het voor mij geen optie daar mijn functie neer te leggen.”


De nieuwe Hasseltse jongerenvoorzitter zegt drie voorname prioriteiten te hebben. In de eerste plaats wil hij zich richten op de uitbouw van een groot en actief ledenbestand. Daarnaast vindt hij ook de banden met de andere socialistische organisaties in het algemeen en de sp.a in het bijzonder erg belangrijk. Zeker met de verkiezingen in het vooruitzicht. Tot slot wil Declerck zich ook richten op een actief vormingstraject. “In december organiseren we een vorming rond politiek, socialisme en Hasselt en in het voorjaar van 2014 plannen we 3 thematrajecten van telkens twee maanden. Jongeren krijgen nergens de ruimte bij te leren over politiek of bestuurlijke zaken. Wij willen ze die kans het komende werkjaar volop gaan geven.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten