dinsdag 16 april 2013

Persbericht: “HASSELT RIJDT ACHTERUIT”


 
HASSELT - Gisteren kwamen de eerste signalen over het besparingsplan van het Hasselts stadsbestuur naar buiten. Hoewel Animo Hasselt, Jong Links, begrijpt dat besparingen noodzakelijk zijn, betreuren zij de keuze van het stadsbestuur om de gratis bussen af te schaffen. Ook de andere maatregelen die voorgesteld worden, roepen vragen op.


Tijdens en na de verkiezingen werd al duidelijk dat slechts één partij zich nog achter het project van de gratis bussen schaarde. Jammer genoeg moet Animo Hasselt, Jong Links, nu vaststellen dat Helemaal Hasselt heeft moeten toegeven aan de druk van de andere partijen binnen en buiten het college. De gratis bussen hebben bewezen een project te zijn dat werkt. Zoals Stevaert zelf zei: “De Lijn heeft in het verleden al te veel lucht vervoerd.” Sinds het invoeren is het busgebruik al met zeker 308% gestegen. Dit cijfer kunnen we niet negeren. De Hasseltse economie groeide stevig na het opstarten van het project, en Animo Hasselt twijfelt dan ook aan de meerwaarde van deze stap voor de Hasseltse economie. “Op dit moment zien we enkel benadeelden bij dit besluit”, aldus Leonieke Kalkman, voorzitter van Animo Hasselt. “Zo zullen op het eerste zicht onder andere studenten, alleenstaande ouders, en werkzoekenden tot de groep van betalende reizigers behoren.”
Het stadsbestuur stelt dat de gratis bus zal worden vervangen door een ‘kosteloze bus voor doelgroepen’. Animo Hasselt vraagt het stadsbestuur met klem een duidelijk en transparant systeem uit te werken zodat geen enkele doelgroep onterecht een busticket zal moeten kopen.

NOODZAKELIJKE BESPARINGEN

“Dat besparingen noodzakelijk zijn, begrijpen wij zeer goed”, aldus nog Leonieke Kalkman. “Nog maar net uitten de Vlaamse centrumsteden een noodkreet omdat drastische maatregelen zich opdringen. Dat de opcentiemen omhoog gaan, mag dan ook niet verbazen. In heel wat andere centrumsteden zijn de opcentiemen nog hoger dan de 1.495 die nu door het Hasseltse gemeentebestuur wordt voorgesteld. Zo staan de opcentiemen in Mechelen op 1.550, in Kortijk op 1.750, en in Oostende zelfs op 2.000.”

VRAAGTEKENS BIJ HUISVUILTAKS

Wel stelt Animo Hasselt zich vragen bij de nieuwe ‘huisvuiltaks’: “Volgens ons zal deze taks, hoe ze er nu naar uitziet, de mensen raken die al voldoende bijdragen aan de gemeentefinanciën.” Animo Hasselt stelt zich tevens de vraag wat er na de invoer van de ‘huisvuiltaks’ met het huidige systeem van het huisvuil gaat gebeuren.
Leonieke Kalkman: “We begrijpen dat veel mensen zich zullen verbazen over de relatief hoge taks die er jaarlijks bijkomt, en terecht. Want hoewel Hasselt op dit moment de goedkoopste aanbieder lijkt te zijn van vuilniszakken, zal zij, ter vergelijking met Leuven, met invoering van de huisvuiltaks de kostprijs van 2 euro per grote vuilniszak op jaarbasis snel overstijgen. Waar we bovendien een verbeterpunt zien, zijn de voorwaarden om gratis zakken te verkrijgen. Zo is in Hasselt slechts een relatief kleine groep bevoorrecht terwijl in Gent men simpelweg kijkt naar het al dan niet hebben van een omniostatuut. Dit zegt veel meer over de financiële draagkracht van een gezinshoofd dan het aantal kinderen”.

Animo Hasselt vindt het dan ook betreurenswaardig dat de twee coalitiepartners, Helemaal Hasselt en CD&V, geen andere manieren hebben gevonden om de begroting op orde te krijgen. De plannen zoals ze nu voorgesteld zijn, hebben een socialere uitwerking nodig.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten