zondag 3 november 2013

Persbericht: Jongsocialisten Hasselt kiezen nieuwe voorzitterHasselt -  Zaterdag kozen de leden van de Hasseltse afdeling van Jongsocialisten, de jongerenvereniging van sp.a, een nieuw bestuur. Oud-voorzitter Leonieke Kalkman werd er opgevolgd door haar eigen voorganger Rob Declerck. Hem wacht het komende jaar de taak om de afdeling verder uit te bouwen en door campagnejaar 2014 te loodsen.


Naar jaarlijkse gewoonte verkozen de Jongsocialisten in Hasselt afgelopen zaterdag een nieuw bestuur. Daarnaast werd ook bepaald wie het standpunt van hun afdeling zou vertolken in externe organen zoals het sp.a-bestuur, de jeugdraad en naar hun provinciale koepel, JS Limburg. De vergadering verkoos met unanimiteit Rob Declerck als nieuwe voorzitter Hij volgt Leonieke Kalkman op.

Oud-voorzitter Kalkman, die zaterdag door ziekte verstek moest geven, gaf de Hasseltse jongeren van de JS nieuwe denkrichtingen. Zo zette ze zich het afgelopen jaar erg in voor personen met een functiebeperking. Eén van haar idëeen – een prikkelarme kermis – werd recentelijk nog warm onthaald door het stadsbestuur en de kermiskramers. Ook richtte ze de blik van de lokale leden op nationale en internationale bijeenkomsten. JS Hasselt was het afgelopen jaar dan ook veelvuldig aanwezig op activiteiten in heel Europa.

Zaterdag nam Rob Declerck dan de fakkel van haar over. Declerck werd twee jaar geleden ook al eens lokaal afdelingsvoorzitter maar besloot nadien zich een - inmiddels afgelopen - jaar primair te willen wijden aan zijn Limburgs ondervoorzitterschap waarbinnen hij zich voornamelijk bezighield met afdelingsondersteuning, euregionale samenwerking en een nieuwe studentenwerking. Zijn terugkomst is dan ook onverwacht te noemen. “Ik heb twee jaar geleden nauw mogen samenwerken met Leonieke, die toen ondervoorzitter was. Uiteraard is die nauwe band het afgelopen jaar blijven bestaan. Pas toen Leo enige tijd terug aangaf te willen stoppen als voorzitter, heb ik besloten dat ik wou terugkeren naar die functie. Ik behoud ook mijn Limburgs engagement. Met het SALK, de misstappen van de NMBS en het vervagen van het provinciaal niveau is het voor mij geen optie daar mijn functie neer te leggen.”


De nieuwe Hasseltse jongerenvoorzitter zegt drie voorname prioriteiten te hebben. In de eerste plaats wil hij zich richten op de uitbouw van een groot en actief ledenbestand. Daarnaast vindt hij ook de banden met de andere socialistische organisaties in het algemeen en de sp.a in het bijzonder erg belangrijk. Zeker met de verkiezingen in het vooruitzicht. Tot slot wil Declerck zich ook richten op een actief vormingstraject. “In december organiseren we een vorming rond politiek, socialisme en Hasselt en in het voorjaar van 2014 plannen we 3 thematrajecten van telkens twee maanden. Jongeren krijgen nergens de ruimte bij te leren over politiek of bestuurlijke zaken. Wij willen ze die kans het komende werkjaar volop gaan geven.”

dinsdag 10 september 2013

Animo Hasselt vraagt 'prikkelarme kermis' voor mensen met autisme en/of epilepsie.

Onze voorzitter, Leonieke Kalkman, heeft epilepsie. Vorig jaar hoorde ze voor het eerst over prikkelarme kermissen. Het idee liet haar sindsdien niet meer los. Nu de Septemberfoor weer bijna op het Dusartplein staat, grijpt ze het moment aan om het idee van de plank te halen. Ze schreef er de volgende brief over, gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen...

Geachte burgemeester en schepenen
Beste Hilde


Vorig jaar, op 3 oktober, plaatste ik op mijn Facebookprofiel volgend audiofragment waarin men vertelt over een prikkelarme kermis  voor kinderen met autisme en/of epilepsie in het Noord-Brabantse Beek en Donk. http://nos.nl/audio/416046-prikkelarme-kermis-voor-kinderen-met-autisme-of-epilepsie.html 

Ik vroeg me toen af of het mogelijk was dit ook in Hasselt te realiseren. Michiel Liefsoens reageerde alvast heel enthousiast door aan te geven dat hij het een geweldig initiatief vond waarbij 'integratie van twee kanten komt'. Ook Valerie Del Re reageerde positief door aan te geven dat het als een goed initiatief klonk.

Nu komt de jaarlijkse kermis er weer aan, is ook in Beek en Donk een tweede prikkelarme kermis geweest en zijn de postjes na de gemeenteraadsverkiezingen weer verdeeld. Redenen te over dus om nogmaals aan te geven dat ik, en met mij wellicht vele anderen, het fijn zou vinden om een prikkelarme kermis voor personen met autisme en/of epilepsie te zien hier in Hasselt. 

Uiteraard bied ik mij graag aan om hierover rond de tafel te gaan zitten. Als ervaringsdeskundige - ik heb zelf epilepsie - denk ik dat ik zeker zou kunnen bijdragen tot het slagen van een dergelijk project. Tevens zou ik persoonlijk zeker ook De Spetters / Autisme Limburg proberen te betrekken. Ze hebben me reeds aangegeven dit een goed en nodig initiatief te vinden.

Als voorzitter van Animo Hasselt ben ik daarnaast blij te kunnen aangeven dat ook wij als vereniging volledig achter een dergelijke organisatie kunnen staan. Het is het rotsvast geloof van Animo Hasselt dat eenieder een plaats verdient in deze maatschappij. Mensen die prikkelgevoelig zijn moeten ook de kans krijgen te ontspannen en een prikkelarme kermis kan hier volgens ons zeker toe bijdragen...

Hopelijk kan deze brief namens Animo Hasselt en mezelf een eerste aanzet zijn naar een nieuw, open initiatief voor prikkelgevoelige Hasselaren. Graag hoor ik van jullie.


Met vriendelijke groeten
-----------------------------------------------------
Leonieke Kalkman
Voorzitter Animo Hasselt
Ondervoorzitter Stedelijke Jeugdraad Hasselt


dinsdag 27 augustus 2013

Uitnodiging: Huiskamerdebat
Op vrijdag, 27 september ontvangen we Vlaams minister Ingrid Lieten tijdens ons allereerste huiskamerdebat. Jullie zijn daarom - mits inschrijving - allemaal van harte welkom, bij onze voorzitter thuis!

Ingrid is als Vlaams minister bevoegd voor innovatie, overheidsinvesteringen, media en armoedebestrijding. Daarnaast is ze voorzitter van sp.a-federatie Limburg. In een niet zo ver verleden was ze directeur-generaal bij De Lijn.
We krijgen volop de kans om onze vragen te stellen over oa. het SALK, de strijd tegen (kinder)armoede en voedselverspilling, vrije media,...
Meer informatie over Ingrid kan je in afwachting van het debat al vinden op haar website www.ingridlieten.be.

Omdat een huiskamer nu eenmaal een beperkte oppervlakte biedt, is inschrijven noodzakelijk. Dat kan énkel via ons inschrijfformulier hieronder. (Ook te bereiken via http://goo.gl/nLvwFb)zondag 21 juli 2013

Terug uit Foça... (Reisverslagje)
Voor het eerst een vliegtuig opstappen, dat was de eerste ervaring die onze secretaris opdeed. Leonieke en Pieterjan waren al bekend met het fenomeen ‘luchtvaart’, maar voor Rob was het allemaal nieuw. Een beetje zenuwachtig liep hij dus maar wat rond te lopen, vlak voor check-in. De beangstigende ervaring van het niet weten waar je aan toe bent, daar zijn op zich al behoorlijk wat culturele dingen over te vertellen. Maar hoewel het spreekwoordelijke ‘de reis is belangrijker dan de bestemming’ veel waarde kent, hier willen we het toch hebben over onze ervaringen ter plekke. Ter plekke was dit jaar overigens Foça in Izmir, Turkije.

Hoewel het kamp dit jaar met haar ca. 400 deelnemers een stuk kleiner was als dat van het voorgaande, waren er toch weer heel wat nationaliteiten aanwezig. Naast de voor de hand liggende Turken en Belgen waren er ook Zweden, Denen, Marokanen, Britten, Ieren, Finnen, Oostenrijkers, Zwitsers, Palestijnen, Israelieten, Kroaten,... Een mooie verzameling aan Europese jongeren, allen met een open houding en bereidwillig tot kennismaking en dialoog.

Er ging erg veel aandacht naar de huidige politieke situatie in Turkije die haar formele start kent in het protest bij Gezi Park. Naast een heel aantal sessies – zowel discussies als workshops – behaalden de kampleden ook de lokale pers met een eigen actie in het centrum van Foça, onze gaststad in een pitoreske mediterane baai. Ook klassieke thema’s als onderdrukking van vrouwen, holebi’s en transgenders kwamen uitgebreid aan bod. Deze sessies kenden hun hoogtepunt in het houden van een eigen camp pride die zelfs de Turkse nationale media haalde. Een jaar voor de Europese verkiezingen konden we als zusterverenigingen binnen een Europese politieke jongerenvereniging ook niet anders dan ruime aandacht hebben voor democratie, Europese staatsstructuren en campagne voeren. De interne aftrap voor de kiescampagne vond dan ook plaats op de laatste avond van het zomerkamp.

Natuurlijk waren we vooral daar om mensen te leren kennen. Dat deden we bijvoorbeeld door veelvuldig deel te nemen aan bilaterale sessies. Zo verstevigden we de traditioneel sterke BeNeLuxbanden, maar we leerden ook nieuwe mensen kennen uit Denemarken, Zweden, Palestina,... Omdat het niet altijd formele gesprekken moesten zijn, waren er ook ontmoetingen tijdens voetbalwedstrijden (België-Nederland en België-Frankrijk), etentjes, avonden op de pier,... Uiteraard laten we niet na om ook de vele goede feestjes op de kampsite te vermelden.
Als Animo Hasselt hadden we ook deel in enkele persoonlijke projecten. Zo wierpen we onszelf op voor interne democratie en rechtvaardigheid. Ook vroegen we YES om een groep beter op te nemen in hun anti-discriminatiecharter: mensen met een functiebeperking. Deze vallen namelijk regelmatig uit de boot in teksten en ook de omkadering van dit kamp kon – zo vonden we – stukken beter. Hierrond hadden we een persoonlijk overleg met de voorzitter van YES, Kaisa Penny.
Een week is jammer genoeg ook zo weer voorbij gevlogen. Voor we het wisten stonden we op de slotceremonie waar we de Turkse gastheren en -vrouwen uitvoerig bedankten en waar de YES-zomerverklaring werd afgekondigd. Het was een lange en vermoeiende week, maar als laatste inspanning lieten we onze vele nationale en internationale vrienden hun kribbel nog zetten op een Animovlag, het ultieme souvenir dat we mee namen na een zomerkamp vol herinneringen. Moe maar voldaan kropen we nog één keer in onze tentjes. Het vliegtuig zou ons snel genoeg weer naar ons eigen Belgenlandje vliegen.


 


De komende maanden laten we onze ervaringen nog niet los. We willen ons de komende tijd ook lokaal bezig gaan houden met de dingen die we in Foça opstaken. Van het investeren in diversiteit en het toegankelijker maken van onze eigen afdeling voor mensen met functiebeperkingen, over het ontvangen van internationale kameraden, tot het meedoen aan de Europese kiescampagne. Wij zijn klaar voor het nieuwe werkjaar!Meer foto's vind je op de facebookpagina's van Animo, Jong Links en Animo Hasselt.
Animo Hasselt is ook te vinden op Twitter onder de naam @AnimoHasselt.


maandag 10 juni 2013

Zon, zee, socialisme: Gümüldür 2013Jonge socialisten aller landen, verenigt u! Het is weer tijd voor een week vol 'sun, sea and socialism'.


In juni zendt Animo Hasselt haar dochters en zonen weer uit. Drie van onze leden gaan namelijk mee op YES-zomerkamp. Dat vindt dit jaar plaats in Gümüldür, Turkije. Samen met een delegatie van ongeveer 35 Animoleden uit heel Vlaanderen gaan ze op zoek naar wat ons in Europa bindt. In een cultureel-politieke smeltkroes gaan ze een hele week lang op zoek naar antwoorden op vragen die we ons als Europese Jonge Socialisten allemaal stellen: 'Hoe pakken we de crisis aan? Hoe stoppen we de verrechtsing van onze maatschappij? Hoe zorgen we er voor dat gender niet langer een issue is? ...'


Graag stellen we de leden aan je voor die zich dit jaar kandidaat stelden om mee te gaan op Europese ontdekking.

Leonieke Kalkman is méér dan enkel voorzitter van onze afdeling. Als Nederlandse in België ademt ze internationalisme, ons eigen huisvoorbeeld van waarom we nog méér moeten inzetten op minder grenzen. Bovendien heeft Leonieke haar blik ook stevig gericht op Europa: contacten met de JS uit haar geboorteland, Winterschool in Berlijn, Winteruniversity in Brussel, vorming in Vilnius, vrienden in Oostenrijk,... Als geen ander beseft Leonieke dat we van elkaar kunnen leren. En dat leren, dat begint bij ontmoeten.


Ook ondervoorzitter Pieterjan Steenbergen gaat mee. Pieterjan studeert politieke wetenschappen in Antwerpen, waar hij ook ondervoorzitter is van Animo StuAnt, de lokale studentenwerking. Pieterjan was al actief binnen Animo nog voor onze afdeling twee jaar geleden werd herstart. Ook vorig jaar, in Kroatië was hij van de partij. Vanuit zijn opleiding is hij binnen de delegatie het best geplaatst om goede vergelijkingen te maken tussen onze eigen politieke structuren en die van onze internationale kameraden.Derde lid van onze afvaardiging is Rob Declerck die naast zijn activiteiten voor Animo Hasselt ook verantwoordelijk is voor de internationale contacten van Animo Limburg. Binnen onze provinciale koepel probeert hij te werken aan méér ontmoeting tussen de jonge socialisten uit de hele Euregio Maas-Rijn. Daarnaast is hij ook sympathiserend lid van JS in de PvdA (NL). Net als Leonieke brengt hij aardig wat tijd door in Nederland, waar zijn vriend woont. Rob is vooral actief rond emancipatie en gelijkheid, twee grote thema's binnen YES.Aanvankelijk zou ook Vassia Ivanova de delegatie vervoegen. Zij heeft echter beslist niet naar Turkije te zullen afreizen. Sympathiserend lid Lucas Schokker zal wél afzakken, zij het als lid van JS Zuid-Limburg (NL).Dit jaar wordt het zomerkamp ingericht door CHP Youth. Graag spreken we als Animo Hasselt ons medeleven uit voor onze Turkse kameraden die in de recente woelige betogingen in hun land, plots afscheid moesten nemen van Abdullah Cömert (22), één van de tot noch toe vier dodelijke slachtoffers. We wensen onze kameraden dan ook verder veel kracht en politieke strijdvaardigheid toe, maar zijn ter zelfde tijd ook bekommert om hun veiligheid.


- Waar in Turkije ligt Gümüldür?
°Aan de Egeïsche kust, op ongeveer 55 km bezuiden Izmir


Bij hun terugkeer zullen Leonieke, Pieterjan en Rob aan de slag gaan met het in Turkije verzamelde materiaal. In het najaar komen ze met een uitgebreid verslag over hun ervaringen. Wordt dus vervolgd!dinsdag 16 april 2013

Persbericht: “HASSELT RIJDT ACHTERUIT”


 
HASSELT - Gisteren kwamen de eerste signalen over het besparingsplan van het Hasselts stadsbestuur naar buiten. Hoewel Animo Hasselt, Jong Links, begrijpt dat besparingen noodzakelijk zijn, betreuren zij de keuze van het stadsbestuur om de gratis bussen af te schaffen. Ook de andere maatregelen die voorgesteld worden, roepen vragen op.


Tijdens en na de verkiezingen werd al duidelijk dat slechts één partij zich nog achter het project van de gratis bussen schaarde. Jammer genoeg moet Animo Hasselt, Jong Links, nu vaststellen dat Helemaal Hasselt heeft moeten toegeven aan de druk van de andere partijen binnen en buiten het college. De gratis bussen hebben bewezen een project te zijn dat werkt. Zoals Stevaert zelf zei: “De Lijn heeft in het verleden al te veel lucht vervoerd.” Sinds het invoeren is het busgebruik al met zeker 308% gestegen. Dit cijfer kunnen we niet negeren. De Hasseltse economie groeide stevig na het opstarten van het project, en Animo Hasselt twijfelt dan ook aan de meerwaarde van deze stap voor de Hasseltse economie. “Op dit moment zien we enkel benadeelden bij dit besluit”, aldus Leonieke Kalkman, voorzitter van Animo Hasselt. “Zo zullen op het eerste zicht onder andere studenten, alleenstaande ouders, en werkzoekenden tot de groep van betalende reizigers behoren.”
Het stadsbestuur stelt dat de gratis bus zal worden vervangen door een ‘kosteloze bus voor doelgroepen’. Animo Hasselt vraagt het stadsbestuur met klem een duidelijk en transparant systeem uit te werken zodat geen enkele doelgroep onterecht een busticket zal moeten kopen.

NOODZAKELIJKE BESPARINGEN

“Dat besparingen noodzakelijk zijn, begrijpen wij zeer goed”, aldus nog Leonieke Kalkman. “Nog maar net uitten de Vlaamse centrumsteden een noodkreet omdat drastische maatregelen zich opdringen. Dat de opcentiemen omhoog gaan, mag dan ook niet verbazen. In heel wat andere centrumsteden zijn de opcentiemen nog hoger dan de 1.495 die nu door het Hasseltse gemeentebestuur wordt voorgesteld. Zo staan de opcentiemen in Mechelen op 1.550, in Kortijk op 1.750, en in Oostende zelfs op 2.000.”

VRAAGTEKENS BIJ HUISVUILTAKS

Wel stelt Animo Hasselt zich vragen bij de nieuwe ‘huisvuiltaks’: “Volgens ons zal deze taks, hoe ze er nu naar uitziet, de mensen raken die al voldoende bijdragen aan de gemeentefinanciën.” Animo Hasselt stelt zich tevens de vraag wat er na de invoer van de ‘huisvuiltaks’ met het huidige systeem van het huisvuil gaat gebeuren.
Leonieke Kalkman: “We begrijpen dat veel mensen zich zullen verbazen over de relatief hoge taks die er jaarlijks bijkomt, en terecht. Want hoewel Hasselt op dit moment de goedkoopste aanbieder lijkt te zijn van vuilniszakken, zal zij, ter vergelijking met Leuven, met invoering van de huisvuiltaks de kostprijs van 2 euro per grote vuilniszak op jaarbasis snel overstijgen. Waar we bovendien een verbeterpunt zien, zijn de voorwaarden om gratis zakken te verkrijgen. Zo is in Hasselt slechts een relatief kleine groep bevoorrecht terwijl in Gent men simpelweg kijkt naar het al dan niet hebben van een omniostatuut. Dit zegt veel meer over de financiële draagkracht van een gezinshoofd dan het aantal kinderen”.

Animo Hasselt vindt het dan ook betreurenswaardig dat de twee coalitiepartners, Helemaal Hasselt en CD&V, geen andere manieren hebben gevonden om de begroting op orde te krijgen. De plannen zoals ze nu voorgesteld zijn, hebben een socialere uitwerking nodig.