woensdag 5 december 2012

Opinie: Multiculturaliteit als meerwaarde en niet als probleemDe leden van Animo Hasselt kruipen van tijd tot tijd eens in hun pen. Als afdeling willen we onze leden ondersteunen waar mogelijk. Daarom bieden we hier zo vaak mogelijk een podium aan onze leden. Vandaag is het de beurt aan Pieterjan Steenbergen.


Pieterjan Steenbergen is ondervoorzitter bij Animo Hasselt en studeert politieke wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Hij is tevens ondervoorzitter van Animo StuAnt, de studentenwerking in Antwerpen.


De laatste dagen is diversiteit in het onderwijs weer volop onder de aandacht gebracht. Reden genoeg om een opiniestuk te schrijven! Zeker als dan een onderzoek verschijnt waaruit blijkt dat het bestraffen van het niet spreken van Nederlands in de school een frequent voorkomend fenomeen is. Daar kan ik niet mee akkoord gaan.

Laat me, om te beginnen, duidelijk zijn dat Nederlands zonder meer de standaardtaal op school moet blijven. Twee leerlingen die Chinees tegen elkaar spreken in de les aardrijkskunde, moeten hierop attent gemaakt worden en moeten gevraagd worden Nederlands te spreken. Maar ‘attent maken op’ is iets fundamenteel anders dan ‘bestraffen’. Je gaat ook geen Vlaamse studenten straffen omdat ze Nederlands spreken in de les Frans of in de les Engels. Je gaat hen hierop attent maken en hen vragen Frans of Engels te spreken. Dat is net hetzelfde als Chinese leerlingen vragen Nederlands te spreken tijdens de les aardrijkskunde.

Dat dit debat wordt aangehaald is zeer belangrijk. Het duidt namelijk op een meer fundamenteel probleem in ons onderwijssysteem en in onze maatschappij.
Onze multiculturele samenleving mag niet als probleem gezien worden maar als een meerwaarde. Daarom zou de thuistaal van elke leerling aan hem of haar onderwezen moeten worden, op school. Beeld je even in: een Belg van Braziliaanse afkomst zit in Vlaanderen op de lagere of middelbare school. In deze school leert hij/zij naast het Nederlands ook de taal die hij thuis spreekt. Later studeert hij/zij bijvoorbeeld TEW (Toegepaste Economische Wetenschappen). Als deze persoon dan terecht kan komen bij bijvoorbeeld de haven van Antwerpen, wat een meerwaarde hebben we dan als samenleving wel niet gecreƫerd.
Laat me alles nog even samenvatten. Het Nederlands moet de standaardtaal op school blijven en Nederlands spreken in de lessen L.O., biologie, M.O., … is een must. Maar laat ons gebruik maken van de prachtige diversiteit aan talen die in onze samenleving aanwezig is, in plaats van deze te bestraffen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten