maandag 12 november 2012

Animo Hasselt en Limburg kiezen nieuwe besturenHASSELT – Dit weekend kwamen in Hasselt zowel de stedelijke afdeling als de provinciale afdeling van Animo, Jong Links bijeen. De jonge socialisten kozen twee maal een nieuw bestuur. In Hasselt volgt voormalig ondervoorzitter Leonieke Kalkman Rob Declerck op die zich meer wilt gaan toeleggen op het provinciaal niveau en internationale samenwerking. Provinciaal voorzitter Tim Briers volgt zichzelf op maar krijgt een nieuwe ploeg om mee te werken.

Leonieke Kalkman nieuwe voorzitter van Animo Hasselt

Leonieke Kalkman deed als ondervoorzitter in team met uittredend voorzitter Rob Declerck al de nodige ervaring op. Nu zal ze samen met Pieterjan Steenbergen als haar ondervoorzitter zelf de afdeling gaan leiden. Oudvoorzitter Rob Declerck trekt naar het provinciaal niveau, maar blijft als nieuwe secretaris betrokken bij afdeling Hasselt. Andere bestuursleden die werden gekozen zijn oudgedienden Christophe Nulens en Miel Bonckaert, die tevens co-voorzitters zijn van de plaatselijke studentenafdeling StuHasselt, alsook nieuwe krachten Vassia Ivanova en Anthony Kerkhofs. Oudbestuurslid Tess Van Deynse besloot om niet voor een volgende termijn te gaan.
Na afloop van de stemming toonden de nieuwe zowel als de oude voorzitter zich zeer enthousiast. Leonieke Kalkman wil in haar termijn als voorzitter vooral inzetten op drie belangrijke pijlers: kwaliteit, kwantiteit en kameraadschappelijkheid. “Ik ben trots mijn voorzitterschap te kunnen starten met de actie die wij zijn begonnen om onze kameraden in Genk te ondersteunen,” aldus nog de nieuwe voorzitter.

Leonieke Kalkman, voorzitter Animo Hasselt

Ook in Limburg nieuwe bestuursploeg

In de provinciale afdeling was het ook alweer een jaar geleden dat de vorige ploeg aantrad. De algemene vergadering besloot het mandaat van zittend voorzitter Tim Briers te verlengen. Zijn vorige ondervoorzitter, Sanne Swijsen zetelt voortaan als afgevaardigde vanuit Curieus Limburg. Ze wordt opgevolgd door Rob Declerck die tevens verantwoordelijk blijft voor de internationale werking van de afdeling. Bestuursleden Funda Oru en Kelly Scholten zetten en stap opzij, Jelle Vankrunkelsven uit Beringen wordt secretaris en penningmeester. Verder wordt het bestuur aangevuld met één vertegenwoordiger per afdeling. Wie deze vertegenwoordigers zullen worden, is voorlopig niet gekend al wordt voor Animo Hasselt alvast kersvers voorzitter Leonieke Kalkman naar voor geschoven. In Heusden-Zolder neemt Tijn Eerdekens voorlopig de honneurs waar. Andere afdelingen beslissen later.

Tim Briers, voorzitter Animo Limburg

Gezamenlijke inzamelactie

De afgelopen week voerden de Hasseltse afdeling in samenwerking met Animo Limburg nog actie t.v.v. de keukentent die jongeren van oa. Jong ProGenk draaiend houden aan de poorten van de FORD-fabriek. Dit weekend werd er op de viering van één jaar Animo Hasselt verder geld ingezameld. Er werd tevens een voorlopig resultaat van ongeveer € 550,-  overgemaakt aan Christoffer Allegrezza uit Genk. Die nam dankbaar het geld in ontvangst. De keukentent – die arbeiders van Ford en toeleveranciers wilt voorzien van een warme maaltijd – wordt zo lang mogelijk draaiende gehouden.


 Wil je meer weten over Animo Hasselt? Mail dan snel naar animohasselt@animoweb.be. Voor meer informatie over Animo Limburg kan je terecht via animolimburg@gmail.com en studenten mogen ook steeds wat laten weten via animo.stuhasselt@gmail.com!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten