woensdag 31 oktober 2012

Persbericht: Animo Hasselt ondersteunt FORD-werknemersHASSELT – In navolging van hun Genkse kameraden van Jong ProGenk sluiten nu ook de jongeren van Animo Hasselt zich actief aan bij de volkskeuken aan het piket bij de FORD-fabriek in Genk. De Hasseltse afdeling zal samen met de provinciale koepel een inzamelactie voor voeding en financiële middelen coördineren. Op die manier willen de jongeren van Animo Hasselt hun steentje bijdragen en hun steun betuigen aan de vele gezinnen die zullen worden getroffen door de gefaseerde sluiting in 2013 en 2014 alsook aan de gezinnen die de effecten van  de nasleep van deze sluiting zullen voelen.

 

Grote inzamelactie

Omdat vlaggen en ideologie de maag niet vullen en omdat koken geld kost, starten Animo Hasselt en Animo Limburg een inzamelactie op. Zij zullen trachten zoveel mogelijk droge voeding, soep en financiële steun te verzamelen. Daarom zijn de jongeren van Animo Hasselt de komende weken in heel Hasselt op straat te vinden. Op 10 november houden ze ook een groot verkoopmoment in de Nieuwe Germinal (Capucienenstraat 10). Ze vieren dan eigenlijk hun eenjarig bestaan, maar in het licht van de recente ontwikkelingen werd er besloten om op dat al geplande evenement ook geld in te zamelen. Er zullen steunkaarten ter waarde van vijf euro worden verkocht. De opbrengsten worden integraal gebruikt voor de tent die JongProGenk liet opzetten aan het piket om de werknemers daar te voorzien van warm eten.
“De sluiting van de fabriek in Genk gaat heel Limburg aan. Tienduizend werknemers worden direct of indirect slachtoffer van deze sluiting, maar héél onze provinciale economie zal lijden onder dit sociaal drama. Daarom ondersteunen we via de keukentent het signaal dat aan het piket wordt gegeven aan onze samenleving en onze politici,” aldus uitredend voorzitter, Rob Declerck. “Deze mensen waren flexibel en hebben hard ingeboet in ruil voor werkzekerheid. Wat FORD Europe hier doet, kan voor ons niet door de beugel.”

 

Aansluiting van andere afdelingen en organisaties

Animo Hasselt nodigt al haar zusterafdelingen in de provincie, al haar collega-politieke jongerenpartijen, al de Hasseltse jeugdverenigingen, haar moederpartij en de inwoners van de provincie Limburg op om hun warm hart te laten zien en de actie mee te ondersteunen. Organisaties die een handje willen toesteken in de keukentent nemen best contact op met de jongeren van ProGenk via Christoffer Allegrezza. Wie de inzamelactie wilt ondersteunen kan mailen naar animohasselt@animoweb.be. De collega’s van studentenafdeling Animo StuHasselt lieten alvast weten het initiatief van hun zusterafdeling te steunen. De provinciale afdeling van Animo spijst de kas van het initiatief alvast met een eerste honderd euro.

 

Meer info? - Contactgegevens

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Rob Declerck. Dat kan per mail naar animohasselt@animoweb.be.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten