maandag 9 juli 2012

Opinie: Verliefd zijn op een jongen, dat moet kunnen!

De leden van Animo Hasselt kruipen van tijd tot tijd eens in hun pen. Als afdeling willen we onze leden ondersteunen waar mogelijk. Daarom bieden we hier zo vaak mogelijk een podium aan onze leden. Vandaag is het de beurt aan Pieterjan Steenbergen. Dit opiniestuk van zijn hand verscheen eerder ook al in Boemerang, het ledenblad van Animo.Pieterjan Steenbergen is bestuurslid bij Animo Hasselt en studeert politieke wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen.


Verliefd zijn op een jongen, dat moet kunnen!


De laatste tijd is gaybashing weer een hot item. Elke dag vindt er wel een geval van agressie – verbaal of fysiek – tegen homoseksuelen plaats. De laatste tijd klinkt de roep naar een strengere aanpak van gaybashing dan ook steeds harder. Toch wil ik het niet hebben over de bestraffing maar over de preventie van dergelijke gevallen van agressie en waar kan men beter aan preventie doen dan in de scholen?

Onlangs stonden, naar aanleiding van Valentijn, verschillende uitspraken van kinderen met betrekking tot liefde in de Dag Allemaal. Hoewel de Dag Allemaal niet de meest betrouwbare bron is, toch tonen enkele van deze uitspraken goed aan dat het thema seksuele diversiteit nog steeds onvoldoende behandeld wordt in de kleuterscholen en in de lagere scholen. Twee uitspraken bleven me bij: ”Meisjes op meisjes, dat gaat toch niet!” en “Ik ben nog maar één keer verliefd geweest. Dat was op een jongen maar niemand weet dat. Ik ben niet zot en iedereen zou mij pesten”.
Als een jongen uit de lagere school moet vrezen dat hij gepest kan worden omwille van wie hij is, dan moeten we ons vragen stellen en moet er dringend werk worden gemaakt van een betere integratie van het thema seksuele diversiteit in het onderwijs. Om het beste effect te krijgen van dergelijke preventie, moet die sensibilisering al starten in het kleuteronderwijs en dat kan op verschillende manieren gebeuren. Zo zijn er heel wat leesboeken die homoseksuele relaties gebruiken in hun verhaal. Die boeken worden nu al door verschillende scholen gebruikt. Door die boeken te gebruiken, leren kinderen al snel dat een homoseksuele relatie evenwaardig is aan een heteroseksuele relatie.
Hoewel verschillende scholen dat soort boeken al gebruiken, toch blijven de eindtermen hieromtrent te vaag. Het wordt dan ook tijd dat er duidelijkheid wordt geschept. In dit verband kunnen we dan ook een les trekken uit Nederland. Daar is onlangs een wetsvoorstel goedgekeurd om het invoeren van zogenaamde ‘homolessen’ te verplichten in elke school. Elke Nederlandse school moet nu seksuele diversiteit opnemen in zijn eindtermen. Op die manier ben je zeker van een integratie van het thema seksuele diversiteit in de lessen van alle scholen. Nederland kan hier dus zeker dienen als een voorbeeld voor ons.

Mijn oproep aan de politici is dan ook duidelijk. Denk niet enkel na over het bestraffen van de daders van gaybashing want dat is een zeer kortzichtige manier om dit probleem aan te pakken. Denk ook – en vooral – na over de preventie van gaybashing, door bijvoorbeeld het invoeren van die ‘homolessen’, want enkel op die manier zal je op lange termijn dit probleem kunnen oplossen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten