vrijdag 6 juli 2012

Opinie: Betoog vóór de 'gratis' bus

Animo Hasselt biedt hier ook graag het platform aan haar leden. Rob Declerck bijt de spits af in een reactie op de actie die Jong N-VA Hasselt vanochtend voerde aan het station van Hasselt...Rob Declerck is voorzitter van Animo Hasselt. Hij is ook kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012. Hij staat op plaats 23 van de 'Helemaal Hasselt'-lijst.Waarom de bus in Hasselt wél 'gratis' moet blijven...


Vanochtend kreeg ik aan het station van Hasselt een ‘gratis busticket’. Ik had haast en het was pas in de tunnel dat ik bemerkte wat men nu eigenlijk in het voorbijgaan mijn handen had gestopt. “Sinds 1997 kostten de ‘gratis’ bussen elke werkende Hasselaar  al € 600,-“ schreeuwde het ‘busticket’ dat vroeg ‘wat ik liever met dat geld gedaan had’. Normaal laat ik populistisch gezwets gewoon passeren, maar over de bussen is nu al zoveel onzin verkocht – en niet alleen door Jong N-VA – dat ik er nu toch rond in mijn pen kruip. Eén en ander moet worden genuanceerd.

Om te beginnen zou ik toch even wat cijfers willen overlopen…
De kosten van de ‘gratis’ bus (die inderdaad worden betaald met geld dat de stad haalt uit de opcentiemen die de Hasselaar jaarlijks betaalt) bedragen momenteel ongeveer 1,8 miljoen euro per jaar. Ongeveer 45.000 Hasselaren (zo’n 60% van de totale bevolking) is belastingplichtig en betaald dus gemeentebelasting via de opcentiemen. De bussen kostten per belastingsbetaler dit jaar dus 40 euro. Als we in alle eenvoud de stijging van de kosten van de afgelopen 15 jaar even negeren* en stellen dat die kosten constant bleven doorheen het bestaan van de ‘gratis bus’, komt dat per belastingplichtige Hasselaar na 15 jaar inderdaad neer op zo’n 600 euro*.
Maar ik wil hier als socialist toch even een lans breken voor het solidariteitsprincipe. Het is maar menselijk dat de belastingbetaler mee betaalt aan het deel van kinderen en de zwakkeren in onze maatschappij. Bereken je de kost nu per capita, krijg je al een genuanceerder beeld: per Hasselaar kostte de bus dit jaar 24 euro. Houden we die kost constant over 15 jaar* dan betaalde de stad 360 euro per Hasselaar door aan De Lijn.

De media en de rechtse partijen durven die kosten van de gratis bus wel eens overdrijven. De totale uitgaven in de Hasseltse begroting – die onlangs overigens nog als gezond werd beoordeeld – bedragen samen ruwweg 150 miljoen euro. Dat wil zeggen dat in het grotere plaatje de onkosten voor de ‘gratis bus’ momenteel slechts één procent van de totale uitgaven van de stad vertegenwoordigen.
We kunnen zelfs verder gaan en dit bedrag leggen naast enkele andere uitgaveposten uit de stadrekening…  Zo kost de heraanleg van één grote weg ongeveer 1,5 miljoen wat ongeveer overeenkomt met de kosten van de gehele dienstverlening van De Lijn aan de Hasselaren. Als we kijken naar de kosten van het CCHa (Cultuurcentrum Hasselt) dan zien we dat die kosten zelfs drie keer zo hoog liggen… Nochtans zie ik Jong N-VA geen fake theatertickets uitdelen? Nochtans protesteert Jong VLD niet tegen nieuwe steenwegen. Net zoals het cultuurcentrum en net zoals de heraanleg van de steenwegen, voorziet de bus in een maatschappelijke dienst. Ik stel me dan ook luidop de vraag waarom men zo tegen de gratis bussen is.

Er zijn immers tal van maatschappelijke voordelen die rechtstreeks voortvloeien uit het gebruik van de bus. Ik zou de dik 4 miljoen busritten per jaar niet graag omgezet zien in autoverkeer. Dat zet onze wegen strop én is niet goed voor het milieu! Méér openbaar vervoer en minder privé vervoer is goed voor de gezondheid van iédere Hasselaar. Bovendien voorzien de bussen ook in vervoer voor wie een auto  gewoon simpelweg te duur is. De bus is middelenefficiënt, ecologisch én sociaal.
Tegenstanders zeggen wel eens dat de gratis bus ‘amper wordt gebruikt’. Ze zwaaien met studies die zouden moeten aantonen dat de impact van de gratis bus op het gebruik van het openbaar vervoer nihil is. ‘Laat ons dus meer inzetten op de auto,’ is hun redenering. Ik ga hier volledig niet mee akkoord en zie deze houding als verdoken non-beleid. “Veel mensen nemen de auto. Dat is nu eenmaal zo. Daar is niets aan te doen,” stelt men. Maar het is volgens mij net de taak van een goed beleid om deze autoverslaving in te tomen, om de mensen in dezen aan te zetten tot gedragsverandering en om goede alternatieven aan te bieden. Inperking van olieverbruik, de bijhorende kosten en van de vervuiling is in eenieders belang!

Ik ben Helemaal voor de derdebetalersregeling van ons stadsnet. En u?


Rob Declerck
Voorzitter Animo Hasselt
Kandidaat gemeenteraadslid


* Hier moet voor zowel de cijfers per belastingplichtige als die per capita worden opgemerkt dat de prijs 15 jaar geleden – net als het aanbod trouwens – lager lag, en dat deze cijfers dus een overdrijving zijn. Zowel prijs als aanbod evolueerden de afgelopen jaren.

Foto's: (c) Kris Van de Sande

Geen opmerkingen:

Een reactie posten