woensdag 5 december 2012

Opinie: Multiculturaliteit als meerwaarde en niet als probleemDe leden van Animo Hasselt kruipen van tijd tot tijd eens in hun pen. Als afdeling willen we onze leden ondersteunen waar mogelijk. Daarom bieden we hier zo vaak mogelijk een podium aan onze leden. Vandaag is het de beurt aan Pieterjan Steenbergen.


Pieterjan Steenbergen is ondervoorzitter bij Animo Hasselt en studeert politieke wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Hij is tevens ondervoorzitter van Animo StuAnt, de studentenwerking in Antwerpen.


De laatste dagen is diversiteit in het onderwijs weer volop onder de aandacht gebracht. Reden genoeg om een opiniestuk te schrijven! Zeker als dan een onderzoek verschijnt waaruit blijkt dat het bestraffen van het niet spreken van Nederlands in de school een frequent voorkomend fenomeen is. Daar kan ik niet mee akkoord gaan.

Laat me, om te beginnen, duidelijk zijn dat Nederlands zonder meer de standaardtaal op school moet blijven. Twee leerlingen die Chinees tegen elkaar spreken in de les aardrijkskunde, moeten hierop attent gemaakt worden en moeten gevraagd worden Nederlands te spreken. Maar ‘attent maken op’ is iets fundamenteel anders dan ‘bestraffen’. Je gaat ook geen Vlaamse studenten straffen omdat ze Nederlands spreken in de les Frans of in de les Engels. Je gaat hen hierop attent maken en hen vragen Frans of Engels te spreken. Dat is net hetzelfde als Chinese leerlingen vragen Nederlands te spreken tijdens de les aardrijkskunde.

Dat dit debat wordt aangehaald is zeer belangrijk. Het duidt namelijk op een meer fundamenteel probleem in ons onderwijssysteem en in onze maatschappij.
Onze multiculturele samenleving mag niet als probleem gezien worden maar als een meerwaarde. Daarom zou de thuistaal van elke leerling aan hem of haar onderwezen moeten worden, op school. Beeld je even in: een Belg van Braziliaanse afkomst zit in Vlaanderen op de lagere of middelbare school. In deze school leert hij/zij naast het Nederlands ook de taal die hij thuis spreekt. Later studeert hij/zij bijvoorbeeld TEW (Toegepaste Economische Wetenschappen). Als deze persoon dan terecht kan komen bij bijvoorbeeld de haven van Antwerpen, wat een meerwaarde hebben we dan als samenleving wel niet gecreëerd.
Laat me alles nog even samenvatten. Het Nederlands moet de standaardtaal op school blijven en Nederlands spreken in de lessen L.O., biologie, M.O., … is een must. Maar laat ons gebruik maken van de prachtige diversiteit aan talen die in onze samenleving aanwezig is, in plaats van deze te bestraffen.


maandag 12 november 2012

Animo Hasselt en Limburg kiezen nieuwe besturenHASSELT – Dit weekend kwamen in Hasselt zowel de stedelijke afdeling als de provinciale afdeling van Animo, Jong Links bijeen. De jonge socialisten kozen twee maal een nieuw bestuur. In Hasselt volgt voormalig ondervoorzitter Leonieke Kalkman Rob Declerck op die zich meer wilt gaan toeleggen op het provinciaal niveau en internationale samenwerking. Provinciaal voorzitter Tim Briers volgt zichzelf op maar krijgt een nieuwe ploeg om mee te werken.

Leonieke Kalkman nieuwe voorzitter van Animo Hasselt

Leonieke Kalkman deed als ondervoorzitter in team met uittredend voorzitter Rob Declerck al de nodige ervaring op. Nu zal ze samen met Pieterjan Steenbergen als haar ondervoorzitter zelf de afdeling gaan leiden. Oudvoorzitter Rob Declerck trekt naar het provinciaal niveau, maar blijft als nieuwe secretaris betrokken bij afdeling Hasselt. Andere bestuursleden die werden gekozen zijn oudgedienden Christophe Nulens en Miel Bonckaert, die tevens co-voorzitters zijn van de plaatselijke studentenafdeling StuHasselt, alsook nieuwe krachten Vassia Ivanova en Anthony Kerkhofs. Oudbestuurslid Tess Van Deynse besloot om niet voor een volgende termijn te gaan.
Na afloop van de stemming toonden de nieuwe zowel als de oude voorzitter zich zeer enthousiast. Leonieke Kalkman wil in haar termijn als voorzitter vooral inzetten op drie belangrijke pijlers: kwaliteit, kwantiteit en kameraadschappelijkheid. “Ik ben trots mijn voorzitterschap te kunnen starten met de actie die wij zijn begonnen om onze kameraden in Genk te ondersteunen,” aldus nog de nieuwe voorzitter.

Leonieke Kalkman, voorzitter Animo Hasselt

Ook in Limburg nieuwe bestuursploeg

In de provinciale afdeling was het ook alweer een jaar geleden dat de vorige ploeg aantrad. De algemene vergadering besloot het mandaat van zittend voorzitter Tim Briers te verlengen. Zijn vorige ondervoorzitter, Sanne Swijsen zetelt voortaan als afgevaardigde vanuit Curieus Limburg. Ze wordt opgevolgd door Rob Declerck die tevens verantwoordelijk blijft voor de internationale werking van de afdeling. Bestuursleden Funda Oru en Kelly Scholten zetten en stap opzij, Jelle Vankrunkelsven uit Beringen wordt secretaris en penningmeester. Verder wordt het bestuur aangevuld met één vertegenwoordiger per afdeling. Wie deze vertegenwoordigers zullen worden, is voorlopig niet gekend al wordt voor Animo Hasselt alvast kersvers voorzitter Leonieke Kalkman naar voor geschoven. In Heusden-Zolder neemt Tijn Eerdekens voorlopig de honneurs waar. Andere afdelingen beslissen later.

Tim Briers, voorzitter Animo Limburg

Gezamenlijke inzamelactie

De afgelopen week voerden de Hasseltse afdeling in samenwerking met Animo Limburg nog actie t.v.v. de keukentent die jongeren van oa. Jong ProGenk draaiend houden aan de poorten van de FORD-fabriek. Dit weekend werd er op de viering van één jaar Animo Hasselt verder geld ingezameld. Er werd tevens een voorlopig resultaat van ongeveer € 550,-  overgemaakt aan Christoffer Allegrezza uit Genk. Die nam dankbaar het geld in ontvangst. De keukentent – die arbeiders van Ford en toeleveranciers wilt voorzien van een warme maaltijd – wordt zo lang mogelijk draaiende gehouden.


 Wil je meer weten over Animo Hasselt? Mail dan snel naar animohasselt@animoweb.be. Voor meer informatie over Animo Limburg kan je terecht via animolimburg@gmail.com en studenten mogen ook steeds wat laten weten via animo.stuhasselt@gmail.com!

woensdag 7 november 2012

Persbericht: 1 jaar Animo Hasselt: 115,5% Rood Feest!

HASSELT - Animo Hasselt, de afdeling van de sp.a-jongeren in onze provinciehoofdstad, viert op zaterdag 10 november 2012 hun eerste verjaardag sinds de heroprichting van hun afdeling. In aanwezigheid van socialistische jongerenvoorzitters van verschillende niveau’s gaande van nationaal tot lokaal, burgemeester Hilde Claes, diverse schepenen en verschillende andere prominente socialisten, komt de afdeling om 20u00 samen in zaal De Nieuwe Germinal in de Capucienenstraat 10 in Hasselt voor een rood feest.


De Hasseltse jong-socialisten hebben sinds een jaar weer een eigen Animo-afdeling. Om dit heugelijke feit in de kijker te zetten organiseren ze op zaterdag, 10 november 2012 een verjaardagsfeest onder de titel “115,5% Rood Feest”. Op het programma staan naast het feest-gebeuren om 20u30 ook toespraken van oa. de nieuwe voorzitters van zowel Animo Hasselt als Animo Limburg. Deze worden immers zaterdagnamiddag verkozen. Ook sp.a-politici Joke Quintens en Valerie Del Re zullen het spreekgestoelte beklimmen. Na het formele gedeelte is het tijd voor feest met Animoleden uit heel het land

Dat de jongeren van Animo sociaal bewogen zijn, bewijzen ze door tijdens dit moment van vreugde ook stil te staan bij het verdriet van anderen. Al sinds vorig weekend is Animo Hasselt bezig met de verkoop van steunkaarten t.v.v. de  kooktent die Genkse jongeren van oa. Jong ProGenk open houden aan de poort van de Fordfabriek om arbeiders van FORD en toeleveranciers te voorzien van warme maaltijden. Ook tijdens hun verjaardag, loopt deze actie door. Naast de opbrengst van deze actie, zal de afdeling ook alle winsten gemaakt door hun verjaardagsfeest afdragen aan de kookploeg. Op zondag, 11 november, de dag na hun verjaardagsgebeuren, is Animo Hasselt samen met Animoleden uit heel het land dan ook aanwezig op de Mars Voor De Toekomst

Meer info is te vinden op de Facebook-eventpagina “1 jaar Animo Hasselt: 115,5% Rood Feest!” (https://www.facebook.com/events/450062215040608/) of te verkrijgen per mail via het e-mailadres animohasselt@animoweb.be.woensdag 31 oktober 2012

Persbericht: Animo Hasselt ondersteunt FORD-werknemersHASSELT – In navolging van hun Genkse kameraden van Jong ProGenk sluiten nu ook de jongeren van Animo Hasselt zich actief aan bij de volkskeuken aan het piket bij de FORD-fabriek in Genk. De Hasseltse afdeling zal samen met de provinciale koepel een inzamelactie voor voeding en financiële middelen coördineren. Op die manier willen de jongeren van Animo Hasselt hun steentje bijdragen en hun steun betuigen aan de vele gezinnen die zullen worden getroffen door de gefaseerde sluiting in 2013 en 2014 alsook aan de gezinnen die de effecten van  de nasleep van deze sluiting zullen voelen.

 

Grote inzamelactie

Omdat vlaggen en ideologie de maag niet vullen en omdat koken geld kost, starten Animo Hasselt en Animo Limburg een inzamelactie op. Zij zullen trachten zoveel mogelijk droge voeding, soep en financiële steun te verzamelen. Daarom zijn de jongeren van Animo Hasselt de komende weken in heel Hasselt op straat te vinden. Op 10 november houden ze ook een groot verkoopmoment in de Nieuwe Germinal (Capucienenstraat 10). Ze vieren dan eigenlijk hun eenjarig bestaan, maar in het licht van de recente ontwikkelingen werd er besloten om op dat al geplande evenement ook geld in te zamelen. Er zullen steunkaarten ter waarde van vijf euro worden verkocht. De opbrengsten worden integraal gebruikt voor de tent die JongProGenk liet opzetten aan het piket om de werknemers daar te voorzien van warm eten.
“De sluiting van de fabriek in Genk gaat heel Limburg aan. Tienduizend werknemers worden direct of indirect slachtoffer van deze sluiting, maar héél onze provinciale economie zal lijden onder dit sociaal drama. Daarom ondersteunen we via de keukentent het signaal dat aan het piket wordt gegeven aan onze samenleving en onze politici,” aldus uitredend voorzitter, Rob Declerck. “Deze mensen waren flexibel en hebben hard ingeboet in ruil voor werkzekerheid. Wat FORD Europe hier doet, kan voor ons niet door de beugel.”

 

Aansluiting van andere afdelingen en organisaties

Animo Hasselt nodigt al haar zusterafdelingen in de provincie, al haar collega-politieke jongerenpartijen, al de Hasseltse jeugdverenigingen, haar moederpartij en de inwoners van de provincie Limburg op om hun warm hart te laten zien en de actie mee te ondersteunen. Organisaties die een handje willen toesteken in de keukentent nemen best contact op met de jongeren van ProGenk via Christoffer Allegrezza. Wie de inzamelactie wilt ondersteunen kan mailen naar animohasselt@animoweb.be. De collega’s van studentenafdeling Animo StuHasselt lieten alvast weten het initiatief van hun zusterafdeling te steunen. De provinciale afdeling van Animo spijst de kas van het initiatief alvast met een eerste honderd euro.

 

Meer info? - Contactgegevens

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Rob Declerck. Dat kan per mail naar animohasselt@animoweb.be.

maandag 9 juli 2012

Opinie: Verliefd zijn op een jongen, dat moet kunnen!

De leden van Animo Hasselt kruipen van tijd tot tijd eens in hun pen. Als afdeling willen we onze leden ondersteunen waar mogelijk. Daarom bieden we hier zo vaak mogelijk een podium aan onze leden. Vandaag is het de beurt aan Pieterjan Steenbergen. Dit opiniestuk van zijn hand verscheen eerder ook al in Boemerang, het ledenblad van Animo.Pieterjan Steenbergen is bestuurslid bij Animo Hasselt en studeert politieke wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen.


Verliefd zijn op een jongen, dat moet kunnen!


De laatste tijd is gaybashing weer een hot item. Elke dag vindt er wel een geval van agressie – verbaal of fysiek – tegen homoseksuelen plaats. De laatste tijd klinkt de roep naar een strengere aanpak van gaybashing dan ook steeds harder. Toch wil ik het niet hebben over de bestraffing maar over de preventie van dergelijke gevallen van agressie en waar kan men beter aan preventie doen dan in de scholen?

Onlangs stonden, naar aanleiding van Valentijn, verschillende uitspraken van kinderen met betrekking tot liefde in de Dag Allemaal. Hoewel de Dag Allemaal niet de meest betrouwbare bron is, toch tonen enkele van deze uitspraken goed aan dat het thema seksuele diversiteit nog steeds onvoldoende behandeld wordt in de kleuterscholen en in de lagere scholen. Twee uitspraken bleven me bij: ”Meisjes op meisjes, dat gaat toch niet!” en “Ik ben nog maar één keer verliefd geweest. Dat was op een jongen maar niemand weet dat. Ik ben niet zot en iedereen zou mij pesten”.
Als een jongen uit de lagere school moet vrezen dat hij gepest kan worden omwille van wie hij is, dan moeten we ons vragen stellen en moet er dringend werk worden gemaakt van een betere integratie van het thema seksuele diversiteit in het onderwijs. Om het beste effect te krijgen van dergelijke preventie, moet die sensibilisering al starten in het kleuteronderwijs en dat kan op verschillende manieren gebeuren. Zo zijn er heel wat leesboeken die homoseksuele relaties gebruiken in hun verhaal. Die boeken worden nu al door verschillende scholen gebruikt. Door die boeken te gebruiken, leren kinderen al snel dat een homoseksuele relatie evenwaardig is aan een heteroseksuele relatie.
Hoewel verschillende scholen dat soort boeken al gebruiken, toch blijven de eindtermen hieromtrent te vaag. Het wordt dan ook tijd dat er duidelijkheid wordt geschept. In dit verband kunnen we dan ook een les trekken uit Nederland. Daar is onlangs een wetsvoorstel goedgekeurd om het invoeren van zogenaamde ‘homolessen’ te verplichten in elke school. Elke Nederlandse school moet nu seksuele diversiteit opnemen in zijn eindtermen. Op die manier ben je zeker van een integratie van het thema seksuele diversiteit in de lessen van alle scholen. Nederland kan hier dus zeker dienen als een voorbeeld voor ons.

Mijn oproep aan de politici is dan ook duidelijk. Denk niet enkel na over het bestraffen van de daders van gaybashing want dat is een zeer kortzichtige manier om dit probleem aan te pakken. Denk ook – en vooral – na over de preventie van gaybashing, door bijvoorbeeld het invoeren van die ‘homolessen’, want enkel op die manier zal je op lange termijn dit probleem kunnen oplossen.

vrijdag 6 juli 2012

Opinie: Betoog vóór de 'gratis' bus

Animo Hasselt biedt hier ook graag het platform aan haar leden. Rob Declerck bijt de spits af in een reactie op de actie die Jong N-VA Hasselt vanochtend voerde aan het station van Hasselt...Rob Declerck is voorzitter van Animo Hasselt. Hij is ook kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012. Hij staat op plaats 23 van de 'Helemaal Hasselt'-lijst.Waarom de bus in Hasselt wél 'gratis' moet blijven...


Vanochtend kreeg ik aan het station van Hasselt een ‘gratis busticket’. Ik had haast en het was pas in de tunnel dat ik bemerkte wat men nu eigenlijk in het voorbijgaan mijn handen had gestopt. “Sinds 1997 kostten de ‘gratis’ bussen elke werkende Hasselaar  al € 600,-“ schreeuwde het ‘busticket’ dat vroeg ‘wat ik liever met dat geld gedaan had’. Normaal laat ik populistisch gezwets gewoon passeren, maar over de bussen is nu al zoveel onzin verkocht – en niet alleen door Jong N-VA – dat ik er nu toch rond in mijn pen kruip. Eén en ander moet worden genuanceerd.

Om te beginnen zou ik toch even wat cijfers willen overlopen…
De kosten van de ‘gratis’ bus (die inderdaad worden betaald met geld dat de stad haalt uit de opcentiemen die de Hasselaar jaarlijks betaalt) bedragen momenteel ongeveer 1,8 miljoen euro per jaar. Ongeveer 45.000 Hasselaren (zo’n 60% van de totale bevolking) is belastingplichtig en betaald dus gemeentebelasting via de opcentiemen. De bussen kostten per belastingsbetaler dit jaar dus 40 euro. Als we in alle eenvoud de stijging van de kosten van de afgelopen 15 jaar even negeren* en stellen dat die kosten constant bleven doorheen het bestaan van de ‘gratis bus’, komt dat per belastingplichtige Hasselaar na 15 jaar inderdaad neer op zo’n 600 euro*.
Maar ik wil hier als socialist toch even een lans breken voor het solidariteitsprincipe. Het is maar menselijk dat de belastingbetaler mee betaalt aan het deel van kinderen en de zwakkeren in onze maatschappij. Bereken je de kost nu per capita, krijg je al een genuanceerder beeld: per Hasselaar kostte de bus dit jaar 24 euro. Houden we die kost constant over 15 jaar* dan betaalde de stad 360 euro per Hasselaar door aan De Lijn.

De media en de rechtse partijen durven die kosten van de gratis bus wel eens overdrijven. De totale uitgaven in de Hasseltse begroting – die onlangs overigens nog als gezond werd beoordeeld – bedragen samen ruwweg 150 miljoen euro. Dat wil zeggen dat in het grotere plaatje de onkosten voor de ‘gratis bus’ momenteel slechts één procent van de totale uitgaven van de stad vertegenwoordigen.
We kunnen zelfs verder gaan en dit bedrag leggen naast enkele andere uitgaveposten uit de stadrekening…  Zo kost de heraanleg van één grote weg ongeveer 1,5 miljoen wat ongeveer overeenkomt met de kosten van de gehele dienstverlening van De Lijn aan de Hasselaren. Als we kijken naar de kosten van het CCHa (Cultuurcentrum Hasselt) dan zien we dat die kosten zelfs drie keer zo hoog liggen… Nochtans zie ik Jong N-VA geen fake theatertickets uitdelen? Nochtans protesteert Jong VLD niet tegen nieuwe steenwegen. Net zoals het cultuurcentrum en net zoals de heraanleg van de steenwegen, voorziet de bus in een maatschappelijke dienst. Ik stel me dan ook luidop de vraag waarom men zo tegen de gratis bussen is.

Er zijn immers tal van maatschappelijke voordelen die rechtstreeks voortvloeien uit het gebruik van de bus. Ik zou de dik 4 miljoen busritten per jaar niet graag omgezet zien in autoverkeer. Dat zet onze wegen strop én is niet goed voor het milieu! Méér openbaar vervoer en minder privé vervoer is goed voor de gezondheid van iédere Hasselaar. Bovendien voorzien de bussen ook in vervoer voor wie een auto  gewoon simpelweg te duur is. De bus is middelenefficiënt, ecologisch én sociaal.
Tegenstanders zeggen wel eens dat de gratis bus ‘amper wordt gebruikt’. Ze zwaaien met studies die zouden moeten aantonen dat de impact van de gratis bus op het gebruik van het openbaar vervoer nihil is. ‘Laat ons dus meer inzetten op de auto,’ is hun redenering. Ik ga hier volledig niet mee akkoord en zie deze houding als verdoken non-beleid. “Veel mensen nemen de auto. Dat is nu eenmaal zo. Daar is niets aan te doen,” stelt men. Maar het is volgens mij net de taak van een goed beleid om deze autoverslaving in te tomen, om de mensen in dezen aan te zetten tot gedragsverandering en om goede alternatieven aan te bieden. Inperking van olieverbruik, de bijhorende kosten en van de vervuiling is in eenieders belang!

Ik ben Helemaal voor de derdebetalersregeling van ons stadsnet. En u?


Rob Declerck
Voorzitter Animo Hasselt
Kandidaat gemeenteraadslid


* Hier moet voor zowel de cijfers per belastingplichtige als die per capita worden opgemerkt dat de prijs 15 jaar geleden – net als het aanbod trouwens – lager lag, en dat deze cijfers dus een overdrijving zijn. Zowel prijs als aanbod evolueerden de afgelopen jaren.

Foto's: (c) Kris Van de Sande

dinsdag 10 april 2012

Animo klaagt houding energieleveranciers aan

Op dinsdagavond 10 april komen de jongeren van Animo Hasselt en Limburg om 20u30 samen op de Zuivelmarkt (aan de kant van de kathedraal). “Omdat in ons land de energieprijzen zo de pan uit swingen, kunnen velen de rekening niet langer betalen” aldus Rob Declerck, voorzitter van Animo Hasselt. “Daarom komen wij vanavond samen om in groep te lezen bij het licht van met de hand aangedreven zaklampen en kaarsen. Het licht aansteken wordt simpelweg te duur.” 

Op 1 april werd er een nieuwe wet van kracht die de energieprijzen in ons land moet bevriezen tot het einde van het jaar. Immers: nergens in de ons omringende landen is energie zo duur als hier. Desondanks werd op 1 april de gasprijs door het overgrote deel van de leveranciers toch nog verhoogd.

Hoewel we bij Animo Hasselt en Animo Limburg geen leger juristen in dienst hebben die kunnen zeggen of deze stijging volgens de letter van de wet nu al dan niet rechtsgeldig is, vinden wij het schandelijk hoe de leveranciers met deze verhoging zo frontaal ingaan tegen de geest ervan. Daarom komt Animo op straat!


“Doe het licht niet uit!”
Steeds meer mensen hebben moeite om hun energiefacturen te betalen en een alsmaar groter deel van de Belgen belandt in energie-armoede. Animo Limburg en Hasselt vragen daarom aan alle spelers op de markt om op ethische wijze met de huidige situatie om te gaan en om de reeds genomen beslissing om te draaien.

De Hasseltse en Limburgse jongsocialistische jongeren vragen met aandrang aan alle leveranciers hun plannen te herbekijken en we roepen hen op tot een meer ethische manier van zakendoen. Het kan niet langer dat de Belgische burgers melkkoe zijn van deze markt. “Waarom kan men de energie elders wél goedkoper verkopen? De mensen zijn het beu!” aldus nog een strijdvaardige Rob Declerck.


Meer informatie
Voor meer informatie bij dit bericht kan u terecht bij Rob Declerck, voorzitter van Animo Hasselt en bestuurslid van Animo Limburg en dit op animohasselt@animoweb.be of via 0498 – 65 93 71. Ons volgen kan ook via facebook en twitter.

Dit bericht verscheen eerder ook op de blog van Animo Limburg.

zondag 5 februari 2012

Nieuwe bestuursploeg
PERSBERICHT: Jonge socialisten van Animo Hasselt kiezen nieuw bestuur

 
Grote gelijkgezindheid bij verkiezing van nieuw bestuur voor Animo Hasselt

Op zondag, 5 februari 2012 kwamen in Hasselt de lokale jongsocialisten van Animo samen om een nieuw bestuur te kiezen. De vergadering besloot unaniem om de kandidaat-bestuursleden allen aan te stellen.

Er waren zes kandidaten die allen werden verkozen: voorzitter Rob Declerck, ondervoorzitter Leonieke Kalkman, penningmeester Christophe Nulens, secretaris Tess Van Deynse en bestuursleden Miel Bonckaert en Pieterjan Steenbergen.

“Samen willen we bouwen aan een rechtvaardige wereld,” reageert kersvers voorzitter Rob Declerck. “Echt nieuw is het voor mij niet. Ik was tot nu toe immers eigenlijk ook al voorzitter, maar dan ad interim. Ik vind het vooral tof dat er nu ook een toffe, enthousiaste ploeg naast me staat!”

De nieuwe bestuursploeg wil – helemaal in de geest van Animo – vanuit een links denken werken aan een Hasselt waar het nog beter vertoeven is. “Kernthema’s voor dit nieuwe lokale bestuur zullen jeugdruimte, mobiliteit, milieu en sociale cohesie zijn,” aldus nog een strijdvaardige Rob. “Al zullen we ook steeds trachten in te pikken op de actualiteit.”

Het nieuwe bestuur laat nog optekenen dat geïnteresseerde jongeren van 14 tot 30 jaar uit Hasselt en buurgemeenten steeds welkom zijn bij Animo Hasselt. Meer info vind je via de facebookgroep ‘Animo Hasselt’ en via www.animoweb.be! Je kan ook mailen naar animohasselt@animoweb.be!